Tarifele de mai sus corespund serviciilor complete de proiectare

(Anteproiect + 3D + vizualizari, D.T.A.C., P.Th., D.E.).

 Tarifele pentru serviciile de proiectare se vor stabili in functie

de suprafata, program, dificultate, cerinte.  

Pentru o oferta personalizata, va rugam sa ne contactati!

Contact M.I.D. ARHITECTURA

I. Tarife proiectare arhitectura:

1. Cand se doreste o constructie noua (tarife proiectare de la 6 euro/mp S construita desfasurata):

Anteproiect:

 • variante functionale si estetice: planuri , model 3D, imagini

 • documentatii pentru obtinere certificat de urbanism si avize

Proiect pentru obtinerea autorizatiei de constructie (D.T.A.C.)

 • piese scrise (memoriu tehnic, deviz general, program control in faze determinante)

 • piese desenate (plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor,  2 sectiuni, 4 fatade)

Proiect pentru executie (P.Th. + D.E.)

 • Piese scrise (memoriu tehnic, deviz general, program control in faze determinante, liste de cantitati, caiete de sarcini)

 • Piese desenate (plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor, 2-3 sectiuni, 4 fatade, plan plafoane, detalii, tablouri de tamplarii)

2. Cand se doreste desfiintarea unei cladiri (tarife proiectare de la 1 euro/mp S construita desfasurata dar nu mai putin de 250 euro/proiect):

 • piese scrise (memoriu tehnic, deviz general)

 • piese desenate (plan de situatie, releveul cladirilor cu planurile tuturor nivelurilor, 1-2 sectiuni, 4 fatade)

3. Cand se doreste construirea unei imprejmuiri (tarife proiectare de la 150 euro/Imprejmuire)

 • piese scrise (memoriu tehnic, deviz general, program control in faze determinante)

 • piese desenate (plan de situatie, planuri, sectiuni, fatade)

4. Cand se doreste proiect de design interior (tarife proiectare de la 20 euro/mp S utila dar nu mai putin de 200 euro/camera):

 • releveu spatiu;

 • propuneri cu modelare si vizualizari 3D;

 • piese tehnice;

 • proiecte mobilier customizat;

 • liste de cantitati.

II. Tarife proiectare pentru celelalte specialitati:

Proiect de structura (tarife proiectare de la 3 euro/mp S construita desfasurata):

 • proiect faza D.T.A.C. (sapatura, fundatii)

 • proiect executie faza P.Th. + D.E. (proiect complet structura infrastructura+suprastructura)

Proiecte de instalatii – 3 specialitati: termice, sanitare, electrice (tarife proiectare de la 1 euro/mp S construita desfasurata/specialitate)

 • proiect faza D.T.A.C. (scheme coloane)

 • proiect executie faza P.Th. + D.E. (proiect complet instalatii)

III. Costuri suplimentare, in functie de fiecare caz:

 • verificarile tehnice de proiect conform legii 10/95 cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare;

 • proiectele de urbanism (PUD, PUZ solicitate in cazul in care constructia propusa nu se incadreaza in prevederile regulamentului de urbanism);

 • audit energetic, certificat de performanta energetica;

 • expertiza tehnica (obligatorie la interventii la cladiri existente: extinderi, supraetajari, consolidari, alipiri la calcan, intrari in legalitate);

 • studiu geotehnic;

 • studiu de insorire sau alte studii care pot fi solicitate;

 • ridicare topografica sau orice lucrare de cadastru;

 • obtinere fizica avize/acorduri/autorizatii;

 • taxele legale pentru obtinerea de avize, autorizatii, etc;

 • asistenta tehnica de santier si prezenta pe santier in afara fazelor determinante specificate in proiect;

 • project management;

 • consultanta.